A jobb élmény érdekében cserélje át a böngészőt a CHROME, a FIREFOX, az OPERA vagy az Internet Explorer programra.

Hirdetési szabályzat

Hirdetési szabályzat

1. Hirdetési alapfeltételek

A Felhasználók csak és kizárólag az ÁSZF-nek és a Hirdetési szabályzatnak megfelelő hirdetéseket tehetnek közzé.

A szabályzatokba ütköző hirdetéseket a Szolgáltató nem köteles engedélyezni, valamint minden különösebb indoklás, illetve értesítés nélkül törölheti. Amennyiben ezen hirdetésekhez valamely prémium szolgáltatás kapcsolódik, azok a hirdetés törlésével egyetemben azonnal megszűnnek, ezek díjával kapcsolatban a Felhasználót semmilyen visszatérítés nem illeti meg.

A Szolgáltató a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Szolgáltató rendszerére.

1.1. A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek

Magánhirdetések: Magánszemélyként a Weblapon teljesen cselekvőképes és jogképes magánszemélyek hirdethetnek (a továbbiakban: Magánhirdetés).

Céges hirdetések: Céges (a továbbiakban: Céges Hirdetés) hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. Céges hirdetésnek minősül minden olyan hirdetés

 1. amelyet a hirdetés feladásakor a Felhasználó ilyenként jelöl meg,
 2. amely egy Felhasználó által ezen a linken elérhető hirdetési kategóriákban feladott, azonos időszakban aktívnak minősülő, ott megjelölt darabszámú vagy több hirdetés egyike, vagy
 3. amelyet a Szolgáltató a hirdetés tárgyának kategóriája és mennyisége, vagy más ésszerű szempont alapján ilyenként minősít.

Reklám jellegű hirdetések: Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék, állás vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos.

1.2. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek

A Felhasználók csak és kizárólag az ÁSZF-nek és a Hirdetési szabályzatnak megfelelő hirdetéseket tehetnek közzé.

Álláshirdetések:

Az adokveszekpecs.hu oldalain kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése a Weblapon.

Állatokra vonatkozó szabályok:

A Weblapon kínált állatoknak meg kell felelniük az adott faj forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos jogszabályoknak.
A Weblapon tilos kutyát chip és oltás nélkül hirdetni!

Szolgáltatások:

A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie a Társaság adott kategóriára vonatkozó előírásainak. A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.

Termékek:

A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti.

A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. A Weblapon felkínált termékek vagy szolgáltatások különösen nem tartozhatnak a Szabályzat 4. pontjában meghatározott kategóriákba.

Előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termék vagy szolgáltatás hirdetése:

a hirdetésben megjelenő termékleírásban a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett termék vagy szolgáltatás forgalomba hozható.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek:

A termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolt, illetve a termék felhasználási, értékesítési jogával a Felhasználó rendelkezik.

1.3. A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

Egyetlen termék hirdetésenként:

Nem megengedett több terméket egy hirdetésben hirdetni, kivéve, ha cseréről van szó (pl. 2 áru 1-ért) illetve, ha a több terméket egyben, egy közös árral szeretné eladni.

Hirdetés címe:

A hirdetés címének a termék, szolgáltatás vagy állás megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

Hirdetés szövege:

A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.

Link:

A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Nyelv:

A Weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.

Kategória:

A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

Kép:

A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. Masszázs szolgáltatás hirdetése esetén a feltöltött kép önarcképet, illetve a szolgáltatás nyújtásának helyszínét ábrázolhatja kizárólag. A Társaság jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.

Többszörös hirdetés:

Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdetni (ide nem értve a 2.2.1 (vi) pontban szabályozott multirégiós hirdetést).

Ingatlan hirdetések:

Ingatlanra vonatkozó hirdetés feladásának feltétele továbbá legalább az érintett ingatlan irányítószámának megadása. A hirdetés termékoldalán a Társaság tájékoztató jelleggel feltünteti az ingatlan megközelítő (de nem pontos) térképi elhelyezkedését a hirdető által megadott címadatok alapján. Az ingatlan teljes címe és tényleges térképi elhelyezkedése nem jelenik meg a hirdetésben.

Tilos:

 • Ár és konkrétumok nélkül hirdetni, amelyek megtévesztőek lehetnek.
 • Hamis, valótlan dolgokat állítani, mind a hirdetett termékekről/szolgáltatásokról, mind egymásról!
 • Kétes eredetű , törvénybe ütköző dolgokat árulni!
 • Fegyvereket, gyógyszereket, drogokat, szteroidokat, szexuális dolgokat és szolgáltatásokat hirdetni!
 • Kutyát chip és oltás nélkül hirdetni!
 • Tisztességtelen üzleti magatartást tanúsítani!

Kérések:

 • Árral hirdessetek, és infókkal, pl. átvétel, mit érdemes tudni a hirdetett dologról. Ár, méret, átvétel helye kötelező (nincs “méret nélküli”!!) (Ha nincs ár, töröljük.)
 • Nincs kamu ár (12345,123,megegyezünk, ingyenes, stb.) a hirdetés elején, majd a szöveg már árakat is tartalmaz. (Ingyenes akkor lehetséges, amennyiben ténylegesen ingyenesen adod a terméket.)
 • Mobiltelefonok, tabletek, okos órák esetében feltüntetni, hogy melyik hálózathoz tartozik, esetleg független-e, Tv-k, monitorok esetén hány colos a képernyő.
 • Élő állatott a mindenkori jogszabályoknak megfelelően lehet hirdetni!
 • Érdeklődni elsősorban a hirdetés alatt, az eladónak szóló üzenet küldésével, vagy a hirdetésben megadott telefonszámon lehet.
 • Az eladott termék után a hirdetést azonnal törölni kell!
  Minden termék csak egyszer hirdethető!

Rengeteg sikeres eladást-vételt kivánva:

Kilvinger András és Erdősi Ági (Adminok)

Top